На предприятии успешно внеднена международная система качества ISO 9001:2015