На підприємстві успішно впроваджена міждународна система якості ISO 9001:2015