Експертні висновки та рішення

  • Експертні висновки Мінпаливенерго про відповідність галузевим нормам в сфері електроенергетики
  • Нормативні документи Мінпаливенерго
  • Рішення Мінпаливенерго НАЕК ЕНЕРГОАТОМ про затвердження постачальника
  • Експертні висновки Головного управління МНС України
  • Експертні висновки Держгірпромнагляду України по охороні праці і промислової безпеки
  • Експертні висновки Державної санітарно-епідеміологічної МОЗ України

 

Декларування про відповідність

  • технічного регламенту з електромагнітної сумісності (ЕМС)
  • технічного регламенту низьковольтних електричного обладнання (безпека)
  • вимогам технічних умов:

ТУ У 30.0-23465204 - 001:2006

ТУ У 26.5-23465204 - 002:2015

ТУ У 27.1-23465204 - 004:2015

ТУ У 26.5-23465204 - 003:2017.

 

Державна метрологічна атестація

продукції, що випускається на відповідності метрологічних характеристик

 
 

Експертні висновки про відповідність галузевим нормам в сфері електроенергетики

Дані експертні висновки є обов'язковими для обладнання середньої напруги, що застосовується в галузі електроенергетики (відповідно до наказу Мінпаливенерго України № 554 "Про проведення експертизи електротехнічного обладнання, пристроїв та приладів" від 23.09.2002).

З метою реалізації єдиної технічної політики в сфері електроенергетики компанія «ЮНІТІ» пройшла через процедуру експертизи на відповідність галузевим нормам і вимогам умов експлуатації випробувального устаткування на енергопідприємства Мітопенерго України, що підтверджується

 

Експертним висновком Державним Донбаським підприємством «ДонОРГРЕС», затвердженим 28 березня 2007 року Мінпаливенерго про Україну.

 

Нормативні документи Мінпаливенерго 2007 рік СОУ-Н ЕЕ 35.514: 2007
 

Нормативний документ Мінпаливенерго України
Правила

______________________________________________
Технічне обслуговування мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, протиаварійної автоматики, дистанційного керування та сигналізації електростанцій і підстанцій від 0,4 кВ до 750 кВ
______________________________________________________

Для виконання перевірок складних мікропроцесорних пристроїв РЗА на енергооб'єктах України Мінпаливенерго рекомендує використання випробувального обладнання нового покоління - Випробувальну систему РЗА-ТЕСТЕР виробництва ЮНІТІ (СОУ-Н ЕЕ 35.514: 2007, розділ Б.2).

 

Рішення Мінпаливенерго НАЕК Енергоатом від затвердження постачальника
від 17 листопада 2015 року. 
Мінпаливенерго прийняло рішення про затвердження постачальника № РШ-П 022.102-15

на об'єкти НАЕК «Енергоатому». Діє до 16.10.2018 року.

 

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» Міністерства палива та енергетики України затвердила ПрАТ «ЮНИТИ» в якості постачальника і надала йому право виконання для ДП НАЕК «Енергоатом» та його структурних підрозділів випробувальних систем з додатковим обладнанням.

• трансформатор струму «ТТ-350», трансформатор напруги «ТН-600», блок стандартних навантажень «БСН-600» відповідно до ТУ У 30.0-23465204 - 001: 2006.

Дане Рішення підтверджує відповідність продукції встановленим законодавством нормам і високому її якості внаслідок дотримання вимог нормативних документів НАЕК «Енергоатом».

 

Експертні висновки Головного управління МНС України

Компанією «ЮНІТІ» проведена експертиза в Головному Управлінні Міністерства надзвичайних ситуацій України (ГУ МНС України) виробленого обладнання для легального задоволення вже існуючого ринкового попиту.

Аналіз з подальшим Відгуком Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки від 22.09.2006 року № 4-92 про відповідність ТУ системи випробувальної «РЗА-ТЕСТЕР» виробництва «ЮНІТІ» вимогам діючих нормативних актів з питань пожежної безпеки.

 

Експертний висновок Головного Управління МНС України № 140/260/7851 

Відповідно ТУ системи випробувальної «РЗА-ТЕСТЕР» виробництва «ЮНИТИ» вимогам нормативних документів пожежної безпеки, значно розширюють сферу застосування обладнання ЮНИТИ і підтверджують факт забезпечення надійності, довговічності і високої якості пожежної безпеки.

 

Експертні висновки Державної служби з охорони праці та промислової безпеки
Компанією «ЮНІТІ» проведена експертиза виробленого обладнання в Держгірпромнагляді України на відповідність вимогам промислової безпеки та охорони праці при його виробництві.

 

Експертні висновки Державного підприємства «Східний експертно-технічний центр» Держгірпромнагляду України

№ 63.2-02-2637.06,63.2-02-1627.15, № 63.2-02-01-0626.16 та № 63.2-02-01-0228.17

підтверджують відповідність проектно-конструкторської документації в процесі виробництва обладнання компанії «ЮНІТІ» вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

 

Експертні висновки Державної санітарно-епідеміологічної інспекції

Експертний висновок СЕС № 05.03.02-07 / 54203 підтверджує відповідність технічних умов обладнання виробництва ПрАТ «ЮНІТІ» вимогам чинного санітарного законодавства України і встановленим критеріям безпеки зокрема.


 

Декларації відповідності  і сертифікація УкрСЕПРОі
 

 

Гармонізація норм і сертифікація продукції

Продукція ЮНІТІ відповідає європейським і національним (країни СНД) стандартам (ДСТУ, ГОСТ та ін.).

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт) є національним органом по сертифікації продукції в Україні (УкрСЕПРО).

Сертифікація продукції в системі УкрСЕПРО підрозділяється на обов'язкову і добровільну. Випробувальне обладнання, вироблене ЮНІТІ потрапляє в сферу необов'язкової сертифікації. Не дивлячись на цей факт, компанія «ЮНІТІ» пішла по шляху обов'язкової сертифікації в системі УкрСЕПРО для всіх моделей випробувального устаткування «РЗА-ТЕСТЕР» та «RPAT».

 Кожна партія продукції підприємства піддається сертифікації на відповідність:

- вимогам технічних умов ТУ У 30.0 -23465204 - 001: 2006, ТУ У 26.5-23465204 - 002:2015  

- технічного регламенту з ЕМС

- технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання

наступним стандартам:

 

Позначення

Найменування

1

2

ДСТУ EN

55011:2014

Промислове, наукове та медичне обладнання. Характеристики электромагнітних завад. Норми і методи вимірювань.
(EN 55011:2009, EN 55011:2009/А1:2010, IDT)

ДСТУ EN

61000-3-2:2015

Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми емісії гармонік струму (для сили вхідногоструму обладнання не більше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT)

ДСТУ EN

61000-3-3:2015

Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номінальним струмом силою не більше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT)

ДСТУ IEC

61000-4-2:2008

Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробувань і вимірювань. Випробування на несприйнятливість до електростатичного розряду
(IEC 61000-4-2:2001, IDT)

ДСТУ IEC

61000-4-3:2007

Електромагнітна сумісність. Частина 4-3. Методики випробувань і вимірювань. Випробування на несприйнятливість до радіочастотних електромагнітних полів випромінення (IEC 61000-4-3:2006, IDT)

ДСТУ IEC 

61000-4-4:2008

Електромагнітна сумісність. Частина 4-4. Методики випробувань і вимірювань. Випробування на несприйнятливість до швидких перехідних процесів / пачкам імпульсів (IEC 61000-4-4:2004, IDT)

ДСТУ IEC

61000-4-5:2008

Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробувань і вимірювань. Випробування на несприйнятливість до перепадів напруги і струму
(IEC 61000-4-5:2005, IDT)

ДСТУ IEC

61000-4-6:2007

Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних перешкод, індукованих радіочастотними полями (IEC 61000-4-6:2006, IDT)

ДСТУ EN

61000-4-8:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 4-8. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до магнітних полів частоти мережі.
(EN 61000-4-8:2010, IDT)

ДСТУ IEC

61000-4-11:2007

Електромагнітна сумісність. Частина 4-11. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних переривань і змін напруги (IEC 61000-4-11:2004, IDT)

ДСТУ EN

61000-4-12:2012

Електромагнітна сумісність. Частина 4-12. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість  до неповторяющимся затухающим колебательным (перевести на укр.) перехідних процесів (EN 61000-4-12:2006, IDT)

ДСТУ IEC

61000-6-2:2008

Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання в промисловому середовищі (IEC 61000-6-2:2005, IDT)

ДСТУ IEC

61000-6-4:2009

Електромагнітна сумісність. Частина 6-4. Родові стандарти. Емісія завад у виробничих зонах (IEC 61000-6-4:2006, IDT)

ДСТУ EN

61326-1:2014

Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Вимоги до електромагнітної сумісності (ЕМС).
Частина 1. Загальні вимоги» (EN 61326-1:2013, IDT)

ДСТУ EN

61010-1:2014

Вимоги безпеки електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного використання Частина 1. Загальні вимоги (IEC 61010-1:2001, IDT)

ДСТУ EN

61010-2-030:2015

Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-030. Додаткові вимоги до випробувальних та вимірювальних кіл (EN 61010-2-030:2010, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91

Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги.

ГОСТ 12.1.044-89

(ИСО 4589-84)

ССБП. Вогнестійкість. Номенклатура показників і методи їх визначення

ГОСТ 12.2.007.0-75

Система стандартів безпеки праці. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12997-84

Вироби ГСП. Загальні технічні умови

ГОСТ 21552-84

Засоби обчислювальної техніки. Загальні технічні вимоги, правила приймання, методи випробувань, маркування, упаковка, транспортування і зберігання

ГОСТ 25861-83

Машини обчислювальні і системи обробки даних. Вимоги електричної і механічної безпеки і методи випробувань

а також іншої нормативної документації відповідно до ТУ

в процесі виробництва і при приймально-здавальних випробуваннях продукції.

Підтвердження відповідності продукції встановленим законодавством нормам - це гарантування високої якості продукції внаслідок дотримання високих вимог нормативних документів.

ТУ періодично перевіряються ДП ХРНПЦСМС.
Держпідприємствами проведені перевірки виконання вимог ТУ:

- квітень 2007 року,       - квітень 2009 року,     - липень 2010 року,

- жовтень 2012 року,     - квітень 2014 року,     - листопад 2015 року,

- травень 2016 року,      - лютий 2017 року,       - березень 2017 року.


Метрологічні документи

Для забезпечення єдності вимірювань у сфері метрології та дотримання Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» компанія ЮНІТІ пройшла в Державному Комітеті України з питань технічного регулювання та споживчої політики процедуру погодження та затвердження метрологічної атестації виробленого обладнання.

Узгоджені і затверджені в ДП «Харківстандартметрологія» Методики державної атестації та Методики перевірки випробувального устаткування різних модифікацій.

З грудня 2012 року затверджені та впроваджені відповідно до ГОСТ 24555 «Програми і методики первинної та періодичної атестації». Міжперевірочний інтервал становить 2 роки.