Експертні висновки та рішення

  • Експертні висновки Мінпаливенерго про відповідність галузевим нормам в сфері електроенергетики
  • Нормативні документи Мінпаливенерго
  • Рішення Мінпаливенерго НАЕК ЕНЕРГОАТОМ про затвердження постачальника
  • Експертні висновки Головного управління МНС України
  • Експертні висновки Держгірпромнагляду України по охороні праці і промислової безпеки
  • Експертні висновки Державної санітарно-епідеміологічної МОЗ України

 

Декларування про відповідність

  • технічного регламенту з електромагнітної сумісності (ЕМС)
  • технічного регламенту низьковольтних електричного обладнання (безпека)
  • вимогам технічних умов:

ТУ У 30.0-23465204 - 001:2006

ТУ У 26.5-23465204 - 002:2015

ТУ У 27.1-23465204 - 004:2015

ТУ У 26.5-23465204 - 003:2017.

 

Державна метрологічна атестація

продукції, що випускається на відповідності метрологічних характеристик.

 
 

Експертні висновки про відповідність галузевим нормам в сфері електроенергетики

Дані експертні висновки є обов'язковими для обладнання середньої напруги, що застосовується в галузі електроенергетики (відповідно до наказу Мінпаливенерго України № 554 "Про проведення експертизи електротехнічного обладнання, пристроїв та приладів" від 23.09.2002).

З метою реалізації єдиної технічної політики в сфері електроенергетики компанія «ЮНІТІ» пройшла через процедуру експертизи на відповідність галузевим нормам і вимогам умов експлуатації випробувального устаткування на енергопідприємства Мітопенерго України, що підтверджується

 

Експертним висновком Державним Донбаським підприємством «ДонОРГРЕС», затвердженим 28 березня 2007 року Мінпаливенерго про Україну.

 

Нормативні документи Мінпаливенерго 2007 рік СОУ-Н ЕЕ 35.514: 2007
 

Нормативний документ Мінпаливенерго України
Правила

______________________________________________
Технічне обслуговування мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, протиаварійної автоматики, дистанційного керування та сигналізації електростанцій і підстанцій від 0,4 кВ до 750 кВ
______________________________________________________

Для виконання перевірок складних мікропроцесорних пристроїв РЗА на енергооб'єктах України Мінпаливенерго рекомендує використання випробувального обладнання нового покоління - Випробувальну систему РЗА-ТЕСТЕР виробництва ЮНІТІ (СОУ-Н ЕЕ 35.514: 2007, розділ Б.2).

 

Рішення Мінпаливенерго НАЕК Енергоатом від затвердження постачальника
від 17 листопада 2015 року. 
Мінпаливенерго прийняло рішення про затвердження постачальника № РШ-П 022.102-15

на об'єкти НАЕК «Енергоатому».  

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» Міністерства палива та енергетики України затвердила ПрАТ «ЮНИТИ» в якості постачальника і надала йому право виконання для ДП НАЕК «Енергоатом» та його структурних підрозділів випробувального обладнаннях систем з додатковим обладнанням.

Дане Рішення підтверджує відповідність продукції встановленим законодавством нормам і високому її якості внаслідок дотримання вимог нормативних документів НАЕК «Енергоатом».

 

Експертні висновки Головного управління МНС України

Компанією «ЮНІТІ» проведена експертиза в Головному Управлінні Міністерства надзвичайних ситуацій України (ГУ МНС України) виробленого обладнання для легального задоволення вже існуючого ринкового попиту.

Аналіз з подальшим Відгуком Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки від 22.09.2006 року № 4-92 про відповідність ТУ системи випробувальної «РЗА-ТЕСТЕР» виробництва «ЮНІТІ» вимогам діючих нормативних актів з питань пожежної безпеки.

 

Експертний висновок Головного Управління МНС України № 140/260/7851 

Відповідно ТУ системи випробувальної «РЗА-ТЕСТЕР» виробництва «ЮНИТИ» вимогам нормативних документів пожежної безпеки, значно розширюють сферу застосування обладнання ЮНИТИ і підтверджують факт забезпечення надійності, довговічності і високої якості пожежної безпеки.

 

Експертні висновки Державної служби з охорони праці та промислової безпеки
Компанією «ЮНІТІ» проведена експертиза виробленого обладнання в Держгірпромнагляді України на відповідність вимогам промислової безпеки та охорони праці при його виробництві.

 

Експертні висновки Державного підприємства «Східний експертно-технічний центр» Держгірпромнагляду України

№ 63.2-02-2637.06, № 63.2-02-1627.15, № 63.2-02-01-0626.16 та № 63.2-02-01-0228.17

підтверджують відповідність проектно-конструкторської документації в процесі виробництва обладнання компанії «ЮНІТІ» вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

 

Експертні висновки Державної санітарно-епідеміологічної інспекції

Експертний висновок СЕС № 05.03.02-07 / 54203 підтверджує відповідність технічних умов обладнання виробництва ПрАТ «ЮНІТІ» вимогам чинного санітарного законодавства України і встановленим критеріям безпеки зокрема.


 

Декларації відповідності  і сертифікація 
 

 

Гармонізація норм і сертифікація продукції

Продукція ЮНІТІ відповідає європейським і національним (країни СНД) стандартам (ДСТУ, ГОСТ та ін.).

 Кожна партія продукції підприємства піддається сертифікації та декларуванню на відповідність:

- вимогам технічних умов;  

- технічного регламенту з ЕМС;

- технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання

Підтвердження відповідності продукції встановленим законодавством нормам - це гарантування високої якості продукції внаслідок дотримання високих вимог нормативних документів.

ТУ періодично перевіряються ДП ХРНПЦСМС.
Держпідприємствами проведені перевірки виконання вимог ТУ:

- квітень 2007 року,       - квітень 2009 року,     - липень 2010 року,

- жовтень 2012 року,     - квітень 2014 року,     - листопад 2015 року,

- травень 2016 року,      - лютий 2017 року,       - березень 2017 року,

- червень 2019 года.


Метрологічні документи

Для забезпечення єдності вимірювань у сфері метрології та дотримання Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» компанія ЮНІТІ пройшла в Державному Комітеті України з питань технічного регулювання та споживчої політики процедуру погодження та затвердження метрологічної атестації виробленого обладнання.

Узгоджені і затверджені в ДП «Харківстандартметрологія» Методики державної атестації та Методики перевірки випробувального устаткування різних модифікацій.

Міжперевірочний інтервал становить 2 роки.