Високочастотный комплекс «ВЧК-01»

(на стадії підготовки до серійного виробництва)

 

Випробувальний комплекс для перевірки ВЧ трактів апаратури релейного захисту та автоматики.

 

Комплекс працює під управлінням комп'ютера через порт USB. Апаратна частина приладу складається з двох передавачів сигналів довільної форми, приймача потенційного сигналу, приймача струмового сигналу, 8-ми дискретних входів і 8-ми дискретних виходів.

 

 

Основне обладнання:

Генератори.

Апаратна частина двох генераторів ідентична. Програмно будь-який з них може бути запущений в одному з режимів:

 • генератор низької частоти діапазону 20Гц - 32 КГц (крок установки 0,5 Гц)
 • генератор високої частоти діапазону 0,1 КГц - 2 МГц (крок установки 0,1КГц),
 • з можливістю амплітудної маніпуляції імпульсами частотою повторення 50 і 600 Гц або частотою мережі  і так само з можливістю амплітудної або частотної модуляції;
 • функціональний генератор прямокутних, трикутних і пилкоподібних імпульсів.

 

Генератори працюють незалежно один від одного і можуть працювати одночасно в різних режимах.

 • Тип виходу генератора – опторозв'язаний (IV ступінь жорсткості).
 • Діапазон вихідних напруг - 0 ÷ 30В з кроком установки 1мВ.
 • Максимальна вихідна потужність (RН = 50Ом) - 15Вт.
 • Змінний програмно внутрішній опір генератора - 0 Ом, 50 Ом, 75 Ом, 100 Ом, 150 Ом, 300 Ом, 600 Ом, 1000 Ом.

 

Вимірювальні прилади.

Прилад обладнаний двома аналоговими вимірювальними входами: «Вхід напруги» і «Вхід струму».

Вхід напруги може бути використаний як:

 • Вольтметр змінної напруги з можливістю вимірювання частоти (20Гц - 2 МГц);
 • Вольтметр постійної напруги;
 • Селективний вольтметр з шириною смуги селективного прийому 25Гц, 400Гц, 1,74КГц і 3,1КГц.


Вхід струму може бути використаний як:

 • Амперметр змінного струму з можливістю вимірювання частоти (20Гц - 2 МГц);
 • Амперметр постійного струму;
 • Селективний амперметр з шириною смуги селективного прийому 25Гц, 400Гц, 1,74КГц і 3,1КГц;

Можливість вимірювання діючих значень напруг і струмів:

 • Напруга: - від 0 до 300В (піддіапазони: 3В, 30В, 300В).
 • Струм: - від 0 до 10А (піддіапазони: 100мА, 1А, 10А).

 

Дискретні «входи / виходи» за 8-м пар, «сухий контакт».


Скачати:
Демо версію Спеціального ПЗ